Divadlo a umelecký prednes

Prostredníctvom divadla, ale aj umeleckého slova, prednesom poézie a prózy komunikujeme, vyjadrujeme svoje názory, postoje ale často krát hovoríme to, čo chceme odkázať iným.

U nás na Hornošarišskom osvetovom stredisku sa v oblasti umeleckého prednesu a písania stáva hlavným cieľom odborné poradenstvo a metodická pomoc pri získavaní skúsenosti s hovoreným a písaným umeleckým slovom.
V spolupráci s kvalifikovanými odborníkmi organizujeme obvodové, okresné a regionálne súťaže v umeleckom prednese. Usporadúvame besedy, prehliadky či rôzne podujatia.

Pozornosť v rovnakej miere venujem aj neprofesionálnym divadlám a umeleckým kolektívom.
Už niekoľko rokov podporujeme neprofesionálnu umeleckú divadelnú tvorbu, ponúkame priestor pre sprístupnenie tradičnej, ale aj súčasnej divadelnej tvorby, poskytujeme vzdelávanie a zároveň organizujeme mnohé postupové súťaže, prehliadky či podujatia.

Zlatá priadka 2024

26. marec 2024

Regionálne kolo 51. ročníka
celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky
detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka 2024

FEDIM 2024

26. marec 2024

Regionálne kolo 9. ročníka
celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky
neprofesionálneho divadla mladých FEDIM 2024 

70. Hviezdoslavov Kubín

21. – 22. marec 2024

Okresné kolo 70. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.

Na dve strany

13. marec 2024

Talkshow s Jankom Račkom

Generačná chémia

7. marec 2024

Vzťahy medzi generáciami

Rómeo a Júlia – premiéra NA SKOK

17. február 2024

Premiéra inscenácie Rómeo a Júlia – Divadelný súbor NA SKOK.

Literárny podvečer s Jankom Račkom a jeho hosťami

22. november 2023

Literatúra nie je len o slovách na papieri, ale aj o dialógu, ktorý môže zmeniť náš pohľad na svet.

Novembrové čítanie pre deti

8. november 2023

NA SKOK FEST III.

16. – 19. November 2023

Široké spektrum divadelného umenia v Raslaviciach – NA SKOK – FEST III.

OD ČÍTANIA K PREDNESU

28.9. – 30.9.2023

V priestoroch Hornošarišského osvetového strediska sa v dňoch 28. 9. – 30. 9. 2023 uskutočnili 3-dňové vzdelávacie dielne zložené z odborných prednášok a praktických workshopov zameraných na oblasť umeleckého prednesu.


						

Beseda pre stredné školy o literárnej práci BLK

28 júna 2023

V stredu 28.6.2023 sa študenti 3. ročníka SPŠT stretli  v Štúdiu HOS s členmi BLK (Bardejovského literárneho klubu ) a zároveň úspešnými autormi literárnych textov pri diskusii a prezentácii ich tvorby.

Literárny podvečer s Jankom Račkom

25. mája 2023

Literárny podvečer s Jankom Račkom a jeho hosťkami Lýdiou Džundovou a Tatianou Kaľavskou.

Literárne tvorivé dielne

19.4.2023

Literárne tvorivé dielne pod vedením Janka Račka

Zlatá priadka 2023

31. marca 2023

Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka.

Hviezdoslavov Kubín 2023

24. marca 2022

Výsledky Okresného kola  IV.-V. kategórie postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2023

Hviezdoslavov Kubín 2023

23.marca 2023

Výsledky Okresného kola  I.-III. kategórie postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2023

Belopotockého Mikuláš 2023 Fedim 2023

11. marca 2023

Regionálne kolo súťaže FEDIM  sa uskutočnilo 11. marca 2023 v Divadelnej sále domu kultúry v Raslaviciach.

Literárny večer s Jankom Račkom

19. októbra 2022

V stredu 19. októbra 2022 sa o  17: 00 v Galérií HOS uskutočnil  Literárny večer s Jankom Račkom

Literárna súťaž „Najkrajší prázdninový zážitok“

30. septembra 2022

Výsledky literárnej súťaže „Najkrajší prázdninový zážitok“

Zlatá priadka 2022

28. marca 2022

Výsledky regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka 2022.

Hviezdoslavov Kubín 2022

25. marca 2022

Výsledky Okresného kola  IV.-V. kategórie postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2022

Hviezdoslavov Kubín 2022

24. marca 2022

Výsledky Okresného kola  I.-III. kategórie postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2022

BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ a FEDIM

13. marca 2022

Belopotockého Mikuláš 2022 a FEDIM 2022 sú regionálnymi kolami celoštátnych postupových súťaži a prehliadok neprofesionálneho divadla dospelých a mladých.

Šalianský Maťko

10. marca 2022

Okresné kolo v prednese slovenských povestí Jozefa Cígera Hronského pre školský rok 2021/2022

„Valentínska pošta“

14. februára 2022

Výsledky  literárne súťaže poézie „Valentínska pošta“

Divadlo online – DEPOZITÁR

18. januára 2022
Slávnostný galaprogram divadelného festivalu NA SKOK pri príležitosti stého výročia prvej písomnej zmienky o ochotníckej divadelnej činnosti v Raslaviciach

Vianočná littera

20. decembra 2021

Vyhodnotenie literárnej súťaže Vianočná Littera

Belopotockého Mikuláš

13. október

Regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých.

Hviezdoslavov Kubín

15. jún

Výsledky okresného kola V.-IV. kategórie postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

67. Hviezdoslavov Kubín

28. máj

Výsledky okresného kola  I.-III. kategórie postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

Čítanie rozprávok pre najmenších

12. februára 2021

Čítanie rozprávky : Kráľ času od Boženy Nemcovej.

Týždňové divadelné dielničky pre deti

26.- 30. augusta 2019

Divadelné dielničky pre deti

Týždňové divadelné dielničky pre deti

29.- 2. augusta 2019

Divadelné dielničky pre deti.

Týždňové divadelné dielničky

14.-18. augusta 2017

Divadelné dielničky pre deti od 9 rokov.

Bábkové divadlo nielen pre najmenších

1. júna 2017

Premiéra bábkového divadelného predstavenia PAPIEROVÉ KRÁĽOVSTVO

Bábkové divadlo pre najmenších

12.-14. septembra 2016

Bábkové divadelné predstavenie pre školákov – REZANKOVÁ PRINCEZNA

Bábkové divadlo nielen pre najmenších

7.-8. septembra 2016

Bábkové divadelné predstavenie pre školákov PLASTELÍNOVÝ PANÁK

Bábkové divadlo pre najmenších

25. mája 2016

Bábkové divadelné predstavenie KOZA PARÁDNICA ( rozprávka na motívy Koza parádnica a jež )

Bábkové divadielko pre najmenších

17.-30. februára/marca 2016

Bábkové divadlo- Prvá cesta do školy (dopravná výchová) – TRI PRASIATKA