67. Hviezdoslavov Kubín

28. máj

67. Hviezdoslavov Kubín je okresným kolom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň vrcholovým podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená.

Do okresného kola súťaže 67. Hviezdoslavov Kubín. sa v roku 2021 zapojilo v I.- III. kategórií spolu 56 súťažiacich.

Okresné kolo súťaže sa uskutočnilo 28.5.2021, na základe vopred zaslaných videozáznamov.

Odborná porota pristupovala k hodnoteniu maximálne zodpovedne a kriticky. Hodnotila výber textu/ukážky , celkový prejav, hlasová a rečovú techniku, výstavbu prednesu- gradácia a pod.

Vo všetkých kategóriách udelila porota spolu 22 cien a 4 čestné uznania.

Výsledky okresného kola v I.- III. kategórií :Výsledky súťaže Hviezdoslavov Kubín I.-III. kategória

Propozície :Hviezdoslavov-Kubin-2021-propozicie

„Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.
Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom. Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť prešli jeho stupňami státisíce jednotlivcov, z niektorých sa stali významné osobnosti – Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík, Dominika Susková a mnoho ďalších.“

Zdroj: https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/