Hviezdoslavov Kubín

15. jún

67. Hviezdoslavov Kubín je okresným kolom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň vrcholovým podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená.

Do okresného kola súťaže 67. Hviezdoslavov Kubín. sa v roku 2021 zapojili v IV.- V. kategórií spolu 3 súťažiaci.

Okresné kolo súťaže sa uskutočnilo 15.6.2021, prezenčnou formou.

Výsledky okresného kola v IV.-V. Kategórií :

IV. kategória prednesu POÉZIE

1. miesto : Šimon Mizerák (Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove )

2. miesto : Zuzana Hrabčáková ( Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka )

IV. kategória prednesu PRÓZY

1. miesto : Alžbeta Vojtušová (Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove )

Propozície : Hviezdoslavov-Kubin-2021-propozicie

„Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.
Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom. Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť prešli jeho stupňami státisíce jednotlivcov, z niektorých sa stali významné osobnosti – Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík, Dominika Susková a mnoho ďalších.“

Zdroj: https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/