Fotografia a film

Úsek fotografickej a filmovej tvorby sa zameriava na podporu umelcov prostredníctvom organizácie vzdelávacích podujatí, regionálnych a celoštátnych súťaží.

AMFO – postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby
CINEAMA – postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby

Našim cieľom je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie diel v oblasti fotografickej a filmovej tvorby. 

Premietanie filmu Pelíšky

21.12.2023

November vo fotografii

Výsledky fotosúťaže  ,,November vo fotografii“.

Cineama pre deti

23.10.2023

Cineama 2023

15.9 – 17.9.2023

Tohtoročný festival amatérskeho filmu Cineama sme úspešne ukončili.

15. – 17. septembra sa v Bardejovských Kúpeľoch uskutočnil festival amatérskeho filmu Cineama. 31. ročník podujatia sa niesol v znamení budúcnosti. Diváci mohli vidieť až 73 súťažných filmov rôznych žánrov.

Osmičkári

14.7.2024

Dňa 14.7.2023 o 20.00 sa v stredisku Lipka konalo večerné premietanie projektu Osmičkári. Osmičkári mali premiéru minulý rok na Cineame 30 v Bardejovských kúpeľoch.

Viac info. o osmičkaroch na https://studeo.nocka.sk/osmickari/

 

Ďakujeme Národnému osvetovému centru za poskytnutie filmov a stredisku Lipka za priestory.

Vernisáž výstavy AMFO 2023

13.4.2023

Vo štvrtok 13.4.2023, sa v Galérii HOS v Bardejove, uskutočnila vernisáž výstavy fotografií z regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže v amatérskej fotografickej tvorbe AMFO 2023.

Vyhodnotenie + rozborový seminár AMFO 2023

28. marca 2023

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove, spolu s vyhlasovateľom súťaže Národným osvetovým centrom v Bratislave, vyhlasujú výsledky regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže v amatérskej fotografickej tvorbe AMFO 2023.

AMFO 2023 regionálne kolo

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove spolu s vyhlasovateľom súťaže Národným osvetovým centrom v Bratislave, vyhlasujú REGIONÁLNE KOLO celoštátnej postupovej súťaže v amatérskej fotografickej tvorbe AMFO 2023. 

Virtuálna výstava FOTOŠKOLA

online

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove a Prešovský samosprávny kraj, vás pozývajú na virtuálnu výstavu „FOTOŠKOLA“.

FOTOPLENÉR

14.11.2022

V pondelok 14.11.2022 sa uskutočnil FOTOPLENÉR, v rámci nového vzdelávacieho cyklu v oblasti fotografie a fotografovania s názvom FOTOŠKOLA. Plenér bol zameraný na vzdelávanie študentov, mládeže a dospelých, ktorí sa venujú fotografii, aby získali nové vedomostí a skúsenosti, ktoré následne potom uplatnia vo fotografickej praxi.

#5 FOTOŠKOLA

10.11.2022

Vo štvrtok 10.11.2022 sa u nás, v Hornošarišskom osvetovom stredisku v Bardejove, uskutočnil piaty úspešný workshop nového vzdelávacieho cyklu v oblasti fotografie a fotografovania s názvom FOTOŠKOLA.  

#4 FOTOŠKOLA

7.11.2022

Za nami je štvrtý úspešný workshop nového vzdelávacieho cyklu v oblasti fotografie a fotografovania s názvom FOTOŠKOLA, ktorý sa uskutočnil 7.11.2022 u nás v Hornošarišskom osvetovom stredisku v Bardejove, v Dielni ľudových remesiel HOS.

#3 FOTOŠKOLA

3.11.2022

Dnes 3.11.2022 sa u nás, v Hornošarišskom osvetovom stredisku v Bardejove, uskutočnil tretí úspešný workshop nového vzdelávacieho cyklu v oblasti fotografie a fotografovania s názvom FOTOŠKOLA.  

#2 FOTOŠKOLA

27.10.2022

Vo štvrtok 24.10.2022 sa u nás, v Hornošarišskom osvetovom stredisku v Bardejove, uskutočnil druhý úspešný workshop nového vzdelávacieho cyklu v oblasti fotografii a fotografovania s názvom FOTOŠKOLA.  

#1 FOTOŠKOLA

24.10.2022

Za sebou máme prvý úspešný workshop nového vzdelávacieho cyklu v oblasti fotografii a fotografovania s názvom FOTOŠKOLA, ktorý sa uskutočnil 24.10.2022 u nás v Hornošarišskom osvetovom stredisku v Bardejove.

CINEAMA 2022

16. – 18. 2022

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby

FILMOVÉ VEČERY NA STRECHE – EVA NOVÁ

7.jún 2022

😉V utorok 7. Júna 2022, sa konal PRVÝ tohtoročný FILMOVÝ VEČER NA STRECHE, u nás v Hornošarišskom osvetovom stredisku v Bardejove.

V stredu, 11.mája 2022, sa u nás v priestoroch HOS v Bardejove uskutočnil vzdelávací workshop – STOP MOTION animácie.

Premietanie filmov Cineama

18. mája 2022

Celodenné premietanie filmov, amatérskej filmovej tvorby minuloročnej Cineamy 2021.

Vyhodnotenie regionálneho kola súťaže CINEAMA 2022

24.5.2022

AMFO 2022 – vyhodnotenie súťaže, rozborový seminár a vernisáž výstavy

29.3.2022

Filmové večery – Ja, Olga Hepnarová

17. august 2021

Pyžamové kino

3. september 2021

Cineama 2021

3.-5. september 2021

Filmové večery – Komúna

27. júl 2021

Filmové večery – Cesta hrdinov SNP

13. júl 2021

Filmové večery – Juhaši, bačove, co po vas zostaňe

22. jún 2021

Filmové večery – Dotýkaní, Ďalšia a Příští zastávka

15. jún 2021

Regionálne kolo Cineama 2021

23. apríl 2021

AMFO 2021

2. apríl 2021

Filmové večery – Katka

24. októbra 2021

Filmové večery- Nech je svetlo

3. augusta 2021

Cineama

25. – 27. mája 2020

Celoštátne kolo amatérskej filmovej tvorby Cineama

Cineama 2020

27. marca 2020

Okresne kolo súťaže amatérskej filmovej tvorby

AMFO 2020

9. marca 2020

Okresna súťaž a výstava amatérskej fotografie

Výber z tvorby fotoskupiny Méta

5. augusta 2019

Vernisáž výstavy fotoklubu BARDFA

Prierez tvorbou

5. – 21. augusta 2019

Výstava fotografií Fotoklubu BARDFA

AMFO 2019

5. marca 2019

Okresná súťaž a výstav amatérskej fotografie

Seminár AMFO 2019

28. februára 2019

Seminár k výsledkom okresného kola súťaže AMFO 2019

AMFO 2018

10. apríla 2018

Okresná súťaž a výstava amatérskej fotografie