Fotografia a film

Úsek fotografickej a filmovej tvorby sa zameriava na podporu umelcov prostredníctvom organizácie vzdelávacích podujatí, regionálnych a celoštátnych súťaží.

AMFO – postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby
CINEAMA – postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby

Našim cieľom je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie diel v oblasti fotografickej a filmovej tvorby. 

Cineama 2024 regionálne kolo

10. máj 2024

Výstava fotografií AMFO 2024

10.4. – 30.4. 2024

Výstava fotografií regionálneho kola 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby.

AMFO 2024 regionálne kolo + rozborový seminár

3. apríl 2024

regionálne kolo + rozborový seminár celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2024. 

Konzultácie AMFO 2024

18.03.2024

Konzultácie fotografií pred regionálnym kolom AMFO

Premietanie filmu Pelíšky

21.12.2023

November vo fotografii

Výsledky fotosúťaže  ,,November vo fotografii“.

Cineama pre deti

23.10.2023

Cineama 2023

15.9 – 17.9.2023

Tohtoročný festival amatérskeho filmu Cineama sme úspešne ukončili.

15. – 17. septembra sa v Bardejovských Kúpeľoch uskutočnil festival amatérskeho filmu Cineama. 31. ročník podujatia sa niesol v znamení budúcnosti. Diváci mohli vidieť až 73 súťažných filmov rôznych žánrov.

Osmičkári

14.7.2024

Dňa 14.7.2023 o 20.00 sa v stredisku Lipka konalo večerné premietanie projektu Osmičkári. Osmičkári mali premiéru minulý rok na Cineame 30 v Bardejovských kúpeľoch.

Viac info. o osmičkaroch na https://studeo.nocka.sk/osmickari/

 

Ďakujeme Národnému osvetovému centru za poskytnutie filmov a stredisku Lipka za priestory.

Vernisáž výstavy AMFO 2023

13.4.2023

Vo štvrtok 13.4.2023, sa v Galérii HOS v Bardejove, uskutočnila vernisáž výstavy fotografií z regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže v amatérskej fotografickej tvorbe AMFO 2023.

Vyhodnotenie + rozborový seminár AMFO 2023

28. marca 2023

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove, spolu s vyhlasovateľom súťaže Národným osvetovým centrom v Bratislave, vyhlasujú výsledky regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže v amatérskej fotografickej tvorbe AMFO 2023.

AMFO 2023 regionálne kolo

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove spolu s vyhlasovateľom súťaže Národným osvetovým centrom v Bratislave, vyhlasujú REGIONÁLNE KOLO celoštátnej postupovej súťaže v amatérskej fotografickej tvorbe AMFO 2023. 

Virtuálna výstava FOTOŠKOLA

online

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove a Prešovský samosprávny kraj, vás pozývajú na virtuálnu výstavu „FOTOŠKOLA“.

FOTOPLENÉR

14.11.2022

V pondelok 14.11.2022 sa uskutočnil FOTOPLENÉR, v rámci nového vzdelávacieho cyklu v oblasti fotografie a fotografovania s názvom FOTOŠKOLA. Plenér bol zameraný na vzdelávanie študentov, mládeže a dospelých, ktorí sa venujú fotografii, aby získali nové vedomostí a skúsenosti, ktoré následne potom uplatnia vo fotografickej praxi.

#5 FOTOŠKOLA

10.11.2022

Vo štvrtok 10.11.2022 sa u nás, v Hornošarišskom osvetovom stredisku v Bardejove, uskutočnil piaty úspešný workshop nového vzdelávacieho cyklu v oblasti fotografie a fotografovania s názvom FOTOŠKOLA.  

#4 FOTOŠKOLA

7.11.2022

Za nami je štvrtý úspešný workshop nového vzdelávacieho cyklu v oblasti fotografie a fotografovania s názvom FOTOŠKOLA, ktorý sa uskutočnil 7.11.2022 u nás v Hornošarišskom osvetovom stredisku v Bardejove, v Dielni ľudových remesiel HOS.

#3 FOTOŠKOLA

3.11.2022

Dnes 3.11.2022 sa u nás, v Hornošarišskom osvetovom stredisku v Bardejove, uskutočnil tretí úspešný workshop nového vzdelávacieho cyklu v oblasti fotografie a fotografovania s názvom FOTOŠKOLA.  

#2 FOTOŠKOLA

27.10.2022

Vo štvrtok 24.10.2022 sa u nás, v Hornošarišskom osvetovom stredisku v Bardejove, uskutočnil druhý úspešný workshop nového vzdelávacieho cyklu v oblasti fotografii a fotografovania s názvom FOTOŠKOLA.  

#1 FOTOŠKOLA

24.10.2022

Za sebou máme prvý úspešný workshop nového vzdelávacieho cyklu v oblasti fotografii a fotografovania s názvom FOTOŠKOLA, ktorý sa uskutočnil 24.10.2022 u nás v Hornošarišskom osvetovom stredisku v Bardejove.

CINEAMA 2022

16. – 18. 2022

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby

FILMOVÉ VEČERY NA STRECHE – EVA NOVÁ

7.jún 2022

😉V utorok 7. Júna 2022, sa konal PRVÝ tohtoročný FILMOVÝ VEČER NA STRECHE, u nás v Hornošarišskom osvetovom stredisku v Bardejove.

V stredu, 11.mája 2022, sa u nás v priestoroch HOS v Bardejove uskutočnil vzdelávací workshop – STOP MOTION animácie.

Premietanie filmov Cineama

18. mája 2022

Celodenné premietanie filmov, amatérskej filmovej tvorby minuloročnej Cineamy 2021.

Vyhodnotenie regionálneho kola súťaže CINEAMA 2022

24.5.2022

AMFO 2022 – vyhodnotenie súťaže, rozborový seminár a vernisáž výstavy

29.3.2022

Filmové večery – Ja, Olga Hepnarová

17. august 2021

Pyžamové kino

3. september 2021

Cineama 2021

3.-5. september 2021

Filmové večery – Komúna

27. júl 2021

Filmové večery – Cesta hrdinov SNP

13. júl 2021

Filmové večery – Juhaši, bačove, co po vas zostaňe

22. jún 2021

Filmové večery – Dotýkaní, Ďalšia a Příští zastávka

15. jún 2021

Regionálne kolo Cineama 2021

23. apríl 2021

AMFO 2021

2. apríl 2021

Filmové večery – Katka

24. októbra 2021

Filmové večery- Nech je svetlo

3. augusta 2021

Cineama

25. – 27. mája 2020

Celoštátne kolo amatérskej filmovej tvorby Cineama

Cineama 2020

27. marca 2020

Okresne kolo súťaže amatérskej filmovej tvorby

AMFO 2020

9. marca 2020

Okresna súťaž a výstava amatérskej fotografie

Výber z tvorby fotoskupiny Méta

5. augusta 2019

Vernisáž výstavy fotoklubu BARDFA