Hornošarišské
osvetové stredisko

Sídlo inštitúcie:

Hornošarišské osvetové stredisko
v Bardejove

Rhodyho 6
085 01 Bardejov

IČO: 37781588
DIČ: 2021457075

Telefón: 0903251629
Pevná linka: 054/ 472 22 75

Zamestnanci

Mgr. Lenka Tribusová
Mgr. Lenka Tribusová

Poverená vedením
tribusova@hosbardejov.sk

Mária Hostová

Sekretariát
hostova@hosbardejov.sk

Mgr. Laura Kertysová

Úsek ekonomickej prevádzky (od 12.7.2023 na materskej dovolenke)
ekonom@hosbardejov.sk

Mgr. Kristína Simková

Divadlo a umelecký prednes
hos.simkova@gmail.com

Mgr. Mária Harňaková

Výtvarníctvo a ľudovo-umelecká výroba
harnakova@hosbardejov.sk

Mgr. Marek Sabol

Folklór a folklorizmus
sabol@hosbardejov.sk

Mgr. Lenka Tribusová
Mgr. Lenka Tribusová

Vzdelávanie a prevencia
tribusova@hosbardejov.sk

Patrik Šalata

Fotografia a film
salata@hosbardejov.sk

Bc. Mária Kostolníková

Fotografia a film, hudba a spev
kostolnikova@hosbardejov.sk

Ing. Pavol Kertys

Grafik
grafik@hosbardejov.sk