Belopotockého Mikuláš

13. október

Belopotockého Mikuláš 2021 je regionálnym kolom  46. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš 2021.

„Súťaž nie je tematicky zameraná ani vymedzená, pričom je určená dospelým .“

Regionálne kolo súťaže sa uskutočnilo  13. októbra 2021, na základe vopred zaslaných videozáznamov.

Odborná porota v zložení Mgr.art. Alžbety Verešpejovej PhD., Mgr.art. Miklosa Forgácsa PhD., a PhDr. Mirona Pukana, PhD., hodnotila celkovú úroveň prehliadky ako štandardne umeleckú s istými rezervami v režíjno-interpretačnej zložke.

Výsledky regionálneho kola súťaže Belopotockého Mikuláš 2021

Celkový počet prihlásených kolektívov : 3
Celkový počet účinkujúcich : 38

Kategória : I. Prúdy súčasného divadla
Priamy postup/ Hlavná cena : Bardejovské divadlo

Kategória : II. Prúdy tradičného divadla
Priamy postup / Hlavná cena : Divadelný súbor NA SKOK
Špeciálna cena ( bez odporúčania na postup ): Mládežnícka divadelná skupina zo Zborova

Propozície : Belopotockeho-Mikulas-2021-propozicie

„Celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla dospelých Belopotockého Mikuláš je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Nesie meno jedného z najznámejších organizátorov kultúrneho života v čase národného obrodenia a zakladateľa prvého slovenského ochotníckeho divadla Gašpara Fejérpatakyho Belopotockého. Od roku 1950 sa na jeho počesť koná divadelný festival dospelých – Belopotockého Mikuláš. Po mnohých zmenách miest konania, organizátorov, alebo dokonca samotného názvu, sa v roku 2016 podujatiu opäť vrátil názov Belopotockého Mikuláš. Hlavným cieľom súťaže je získavanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast neprofesionálnych divadelných kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie divadelnej tvorby. Víťazný kolektív alebo jednotlivec podujatia je každý rok navrhnutý na účinkovanie na najstaršom festivale neprofesionálneho divadla v Európe – na Scénickej žatve.“

Zdroj: https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/belopotockeho-mikulas/