„Valentínska pošta“

14. februára 2022
Predstavujeme výsledky literárnej súťaže poézie

„Valentínska pošta“

Valentínska súťaž bola venovaná dňu zaľúbených, pričom sa v rovnakom duchu niesli aj samotné súťažné básne. Nešlo však v tomto prípade len o zaľúbené básne, ale tiež priateľské, venované rodičom, súrodencom, kamarátom… Básne obsahujúce cit, milí slová, ktoré zároveň vedia darovaného potešiť.
 
Spolu sa do súťaže zapojilo 48 súťažiacich v dvoch kategóriách. Odborná porota v oboch kategóriách udelila spolu 12 cien.
                    Valentínska pošta vyhodnotenie 2. kat.