Zlatá priadka 2022

28. marca 2022

Zlatá priadka 2022 je regionálnym kolo 49. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka 

Hlavným cieľom súťaži je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti detskej dramatickej tvorivosti.

Regionálne kolo súťaže Zlatá priadka 2022 sa uskutočnilo 28. marca 2022 v Galérií HOS, kde sa pred odbornou porotou v zložení  Mgr Alžbeta Verešpejová PhD, Mgr. Ľubica Bekéniová (Orgonášová) a Mgr. Klaudia Ivanová predviedli detské kolektívy zo SZUŠ – Modrej zušky a kolektívy Malý princ zo Súkromnej ZUŠ pod Vinbargom.

Odborná porota, resp. jej členovania, udelili 2 ceny, a to Návrh na postup – kolektívu Malý princ s názvom inscenácie Kocúrkovošpeciálnu cenu SZUŠ- Modrej zuške s názvom inscenácie Nepokradneš.

Udelené boli aj ďalšie ceny za skvelý herecký výkon – Natálií Tomečkovej  a kolektívnu prácu SZUŠ – Modrej zuške.

Kolektívom gratulujeme a želáme ešte veľa úspechov.

Propozície:

„Zlatá priadka je celoštátna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a zároveň vrcholné stretnutie súborov a sólistov vo všetkých druhoch a žánroch divadla hraného deťmi – činoherného, bábkového, hudobno-dramatického, pohybového, pantomimického a dramatickej hry detí. Zlatá priadka sa ako celoštátna súťaž uskutočňuje od roku 1971 najprv pod názvom Detská divadelná Trnava (1971 – 1974), potom Detská divadelná Šaľa (1975 – 1995) a od roku 1996 Zlatá priadka – Šaľa.

V súťaži sa prezentujú výsledky dobrovoľnej záujmovej umeleckej činnosti detí a žiakov základných a umeleckých škôl či kultúrno-výchovných zariadení. Súťaž pomáha rozvíjať ich umelecké i technické zručnosti a vzájomnú komunikáciu. Poskytuje priestor na integráciu majoritných a minoritných skupín, rozvíja emocionálnu inteligenciu detí, formuje ich charakter a sociálne cítenie. Podnecovaním zdravej súťaživosti rozvíja talent (autorský a interpretačný), rozširuje vedomosti o literatúre, dráme a umení.“

Zlatá priadka