BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ a FEDIM

13. marca 2022

Belopotockého Mikuláš 2022 je regionálnym kolom  47. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých a FEDIM 2022 je regionálnym kolo 7 ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla mladých.

Hlavným cieľom súťaži je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti divadla.

Regionálne kolo súťaže FEDIM a BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ sa uskutočnilo 13. marca 2022 v Galérií HOS, kde sa pred odbornou porotou v zložení PhDr. Dagmar Rusnáková, Mgr Alžbeta Verešpejová PhD, Mgr. Ľubica Bekéniová (Orgonášová) predviedli Bardejovské divadlo a Divadelný súbor NA SKOK, pričom obom kolektívom bola udelená hlavná cena, a teda priamy postup na krajské kolo súťaže Krajská scénicka žatva 2022.

Propozície: Belopotockeho-Mikulas-2022-propozicie

Propozície: FEDIM-2022-propozicie

„Celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla dospelých Belopotockého Mikuláš je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Nesie meno jedného z najznámejších organizátorov kultúrneho života v čase národného obrodenia a zakladateľa prvého slovenského ochotníckeho divadla Gašpara Fejérpatakyho Belopotockého. Od roku 1950 sa na jeho počesť koná divadelný festival dospelých – Belopotockého Mikuláš. Po mnohých zmenách miest konania, organizátorov, alebo dokonca samotného názvu, sa v roku 2016 podujatiu opäť vrátil názov Belopotockého Mikuláš. Hlavným cieľom súťaže je získavanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast neprofesionálnych divadelných kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie divadelnej tvorby. Víťazný kolektív alebo jednotlivec podujatia je každý rok navrhnutý na účinkovanie na najstaršom festivale neprofesionálneho divadla v Európe – na Scénickej žatve.“

https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/belopotockeho-mikulas/

„Celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých FeDiM je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Je určená mládeži od 15 do 26 rokov. FeDiM – FEstival DIvadla Mladých sa koná od roku 2014 v Tisovci. Cieľom súťaže je podpora, rozvoj zručností, umelecko-odborný rast, prezentovanie a konfrontácia umeleckej úrovne a výsledkov činnosti mládežníckych divadelných súborov. Víťazný kolektív alebo jednotlivec je každoročne navrhnutý na účinkovanie na najstaršom festivale neprofesionálneho divadla v Európe – na Scénickej žatve.“

https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/fedim/