Propozície 2024

Vyhlásenie celoštátnych postupových súťaží na rok 2024 Národným osvetovým centrom v Bratislave

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.

PROPOZÍCIETU.

PRIHLÁSENIETU.

AMFO

Postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby.

PROPOZÍCIE: TU.

PRIHLÁSENIE: TU.

CINEAMA

Postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby.

PROPOZÍCIE: TU.

PRIHLÁSENIE: TU.

VIDIEČANOVA HABOVKA

Postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí.

PROPOZÍCIE: TU.

PRIHLÁSENIE: TU.

ŠAFFOVA OSTROHA

Postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci.

PROPOZÍCIE: TU.

PRIHLÁSENIE: TU.

VÝTVARNÉ SPEKTRUM

Postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

PROPOZÍCIE: TU.

PRIHLÁSENIE: TU.

BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ

Postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých.

PROPOZÍCIE: TU.

PRIHLÁSENIE: TU.

FEDIM

Postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých.

PROPOZÍCIE: TU.

PRIHLÁSENIE: TU.

KONTAKT

postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov populárnej hudby

PROPOZÍCIE: TU.

PRIHLÁSENIE: TU.

ZLATÁ PRIADKA

postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti

PROPOZÍCIE: TU.

PRIHLÁSENIE: TU. 

MLÁDEŽ SPIEVA

postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov

PROPOZÍCIE: TU.

PRIHLÁSENIE: TU.