Podujatia

PLÁNOVANÉ PODUJATIA

Prezentácia knihy Nemecký ovčiak

23.2.2024
prezentácia knihy

AMFO 2024

3. apríl 2024
regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby

Vidiečanova Habovka – deti

14. apríl 2024
súťažná prehliadka hudobného folklóru detí

Cineama 32

10. máj 2024
regionálneho kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby

Pestrosť možností

7.2.2024
Vernisáž výstavy neprofesionálnej výtvarníčky Dariny Marchevskej

Vesmír očami detí 2024

29.február 2024
XXXIX. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže pre deti MŠ, žiakov ZŠ, ZUŠ a 1. – 4. ročník osemročného gymnázia

Výtvarné spektrum 2024

17.apríl 2024
Okresné kolo 61. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Vesmír očami detí 2024

Súťažné práce posielajte do 27. februára 2024

Zlatá priadka 2024

26. marec 2024
Regionálne kolo 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti.

FEDIM 2024

26. marec 2024
Regionálne kolo 9. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla mladých.

Belopotockého Mikuláš 2024

26. marec 2024
Regionálne kolo 49. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých.

Hviezdoslavov Kubín 2024

21. marec 2024
Okresné kolo 70. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých 70. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.

Mládež spieva 2024

8. marec 2024
regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov