Hviezdoslavov Kubín 2022

25. marca 2022

68. Hviezdoslavov Kubín 2022  je okresným kolom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň vrcholovým podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená.

Do okresného kola súťaže a prehliadky, ktoré prebiehalo 25. marca 2022 v priestoroch Hornošarišského osvetového strediska sa spolu prihlásilo 10 recitátorov IV. až V. kategórie. 

Odborná porota resp. jej členovia, udelila v súťaži spolu 7 cien a 1 čestné uznanie, pričom pri hodnotení kládla dôraz najmä na  výber ukážky, na súlad osobnosti recitátora a textu, na precítenie textu, oslovenie emócií publika  a pod.

Výsledky okresného kola v IV.-V. kategórie :Výsledky súťaže Hviezdoslavov Kubín IV.-V. kategória 2022

Propozície :https://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2018/09/Hviezdoslavov-Kubin-2022-propozicie.pdf

„Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.
Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom. Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť prešli jeho stupňami státisíce jednotlivcov, z niektorých sa stali významné osobnosti – Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík, Dominika Susková a mnoho ďalších.“

Zdroj: https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/