Vianočná littera

20. decembra 2021

Vianočná littera je literárna súťaž určená žiakom základných, stredných a umeleckých škôl, ktorú vyhlasuje Hornošarišské osvetové stredisko.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 20. decembra v poobedňajších hodinách, na základe vopred zaslaných súťažných prác.

Porota v zložení Mgr. Martina Jurecová, Mgr. Iveta Ondečková a Bc. Marta Mochnacká  hodnotila pri vyhodnocovaní najmä  samostatnosť, originalitu a schopnosť pracovať so slovami.

Do súťaže Vianočná littera sa zapojilo spolu 30  prác, z ktorých porota udelila v 4 kategóriách 3 miesta a cenu poroty.

Všetkým zúčastneným ďakujeme, víťazom gratulujeme a želáme ešte veľa úspechov.

Výsledky súťaže: V. L výsledky 1. kat.

V. L výsledky 2. kat.

V. L výsledky 3. kat.

V. L výsledky 4. kat.

Propozície:   Propozície – Vianočna litera 2021