Divadlo a umelecký prednes

Prostredníctvom divadla, ale aj umeleckého slova, prednesom poézie a prózy komunikujeme, vyjadrujeme svoje názory, postoje ale často krát hovoríme to, čo chceme odkázať iným.

U nás na Hornošarišskom osvetovom stredisku sa v oblasti umeleckého prednesu a písania stáva hlavným cieľom odborné poradenstvo a metodická pomoc pri získavaní skúsenosti s hovoreným a písaným umeleckým slovom.
V spolupráci s kvalifikovanými odborníkmi organizujeme obvodové, okresné a regionálne súťaže v umeleckom prednese. Usporadúvame besedy, prehliadky či rôzne podujatia.

Pozornosť v rovnakej miere venujem aj neprofesionálnym divadlám a umeleckým kolektívom.
Už niekoľko rokov podporujeme neprofesionálnu umeleckú divadelnú tvorbu, ponúkame priestor pre sprístupnenie tradičnej, ale aj súčasnej divadelnej tvorby, poskytujeme vzdelávanie a zároveň organizujeme mnohé postupové súťaže, prehliadky či podujatia.

Zlatá priadka 2022

28. marca 2022

Výsledky regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka 2022.

Hviezdoslavov Kubín 2022

25. marca 2022

Výsledky Okresného kola  IV.-V. kategórie postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2022

Hviezdoslavov Kubín 2022

24. marca 2022

Výsledky Okresného kola  I.-III. kategórie postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2022

BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ a FEDIM

13. marca 2022

Belopotockého Mikuláš 2022 a FEDIM 2022 sú regionálnymi kolami celoštátnych postupových súťaži a prehliadok neprofesionálneho divadla dospelých a mladých.

Šalianský Maťko

10. marca 2022

Okresné kolo v prednese slovenských povestí Jozefa Cígera Hronského pre školský rok 2021/2022

„Valentínska pošta“

14. februára 2022

Výsledky  literárne súťaže poézie „Valentínska pošta“

Divadlo online – DEPOZITÁR

18. januára 2022
Slávnostný galaprogram divadelného festivalu NA SKOK pri príležitosti stého výročia prvej písomnej zmienky o ochotníckej divadelnej činnosti v Raslaviciach

Vianočná littera

20. decembra 2021

Vyhodnotenie literárnej súťaže Vianočná Littera

Belopotockého Mikuláš

13. október

Regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých.

Hviezdoslavov Kubín

15. jún

Výsledky okresného kola V.-IV. kategórie postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

67. Hviezdoslavov Kubín

28. máj

Výsledky okresného kola  I.-III. kategórie postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

Čítanie rozprávok pre najmenších

12. februára 2021

Čítanie rozprávky : Kráľ času od Boženy Nemcovej.

Týždňové divadelné dielničky pre deti

26.- 30. augusta 2019

Divadelné dielničky pre deti

Týždňové divadelné dielničky pre deti

29.- 2. augusta 2019

Divadelné dielničky pre deti.

Týždňové divadelné dielničky

14.-18. augusta 2017

Divadelné dielničky pre deti od 9 rokov.

Bábkové divadlo nielen pre najmenších

1. júna 2017

Premiéra bábkového divadelného predstavenia PAPIEROVÉ KRÁĽOVSTVO

Bábkové divadlo pre najmenších

12.-14. septembra 2016

Bábkové divadelné predstavenie pre školákov – REZANKOVÁ PRINCEZNA

Bábkové divadlo nielen pre najmenších

7.-8. septembra 2016

Bábkové divadelné predstavenie pre školákov PLASTELÍNOVÝ PANÁK

Bábkové divadlo pre najmenších

25. mája 2016

Bábkové divadelné predstavenie KOZA PARÁDNICA ( rozprávka na motívy Koza parádnica a jež )

Bábkové divadielko pre najmenších

17.-30. februára/marca 2016

Bábkové divadlo- Prvá cesta do školy (dopravná výchová) – TRI PRASIATKA