Folklór a folklorizmus

Činnosť úseku folklóru a folklorizmu vytvára priestor pre umelcov a nadšencov, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaoberajú uchovávaním, dokumentáciou, rozvíjaním a ochranou nehmotného kultúrneho dedičstva prostredníctvom podujatí a priestorov určených na jeho vzdelávanie a prezentáciu.

Organizujeme súťaže a prehliadky hudobného, tanečného a spevného folklóru. Ponúkame metodickú podporu pre jednotlivcov a folklórne kolektívy regiónu. Podieľame sa na spoluorganizovaní folklórnych festivalov v obciach bardejovského okresu. Taktiež realizujeme workshopy a odborné prednášky, zamerané na rôzne témy v oblastiach folklóru a folklorizmu. Spolupracujeme s fundovanými lektormi z akademických inštitúcii, pedagógmi a skúsenými interpretmi.

Vidiečanova Habovka 2022 – krajská postupová súťažná prehliadka

15.5.2022

Eniki beniki 2022 – krajská postupová súťažná prehliadka

1.5.2022

Vidiečanova Habovka – vyhodnotenie regionálneho kola

21.4.2022

GIĽAV!

17.2.2022

#8 ODKAZY

25. novembra 2021

#7 ODKAZY

18. november 2021

#6 ODKAZY

28. október 2021

KERTA

21. august 2021

#2 VEČARKI

19. august 2020

#1 VEČARKI

22. júl 2021

#5 ODKAZY

30. jún 2021

#4 ODKAZY

19. november 2020

#3 ODKAZY

12. november 2020

#2 ODKAZY

5. november 2020

#1 ODKAZY

29. október 2020

Rokytovské dožinky

29. augusta 2021