Slávnosti 640. výročia prvej písomnej zmienky v obci Nižna Voľa.

20. augusta 2022
V sobotu 20. augusta 2022 sa v poobedňajších hodinách uskutočnili v obci Nižna Voľa
 slávnosti pri príležitosti 640. výročia prvej písomnej zmienky v obci Nižna Voľa.
Po slávnostnom otvorení a sprístupnení kultúrno-správnej budovy po kompletnej rekonštrukcii bol pre ľudí pripravený kultúrny program v ktorom vystúpili FS Toryčka z Abrahámoviec, FS Dubinčan z Dubinného a do tanca zahrala Ľudová hudba Čerhovčan.
 Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu VÚC Prešov PaedDr. Milana Majerského, PhD.