10. ročník Národnej a duchovnej piesne a 15. ročník Hornotoplianských folklórnych slávností.

19. júna 2022

19.6.2022 sa v priestoroch miestneho amfiteátra vo Sveržove uskutočnil 10. ročník Národnej a duchovnej piesne a 15. ročník Hornotoplianských folklórnych slávností vo Sveržove.

Na podujatí Národnej a duchovnej piesne vystúpili : Spevokol ECAV zo Sveržova, Kresťanská hudobná skupina beLoved zo Sveržova.

Súčasťou Hornotoplianských folklórnych slávnosti boli tiež Deti ZŠ Sveržov, Deti z Komunitného centa Sveržov, Muži folklórnej skupiny „MATIČIAR“ zo Sveržova, Folklórna skupina „TORIČKA“ z Abrahamoviec, Heligonkárka Monika SOROKOVÁ z Bardejova a folklórna skupina ČERHOVČAN.

Aj touto cestou by sme sa radi poďakovali Miestnemu odboru Matice slovenskej vo Sveržove, obci Sveržov a rovnako aj všetkým, ktorí prišli.

Veríme, že ste si podujatie užili a nabrali veľa dobrej energie a síl.