Eniki beniki 2022 – krajská postupová súťažná prehliadka

1.5.2022

V súťaži sa predstavujú detské folklórne súbory prezentujúce tradičné hudobné, tanečné, hrové, obradové i zvykoslovné prejavy z rôznych lokalít Slovenska. Poslaním súťaže je podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením, poukazovať na jej význam v komplexnej výchove a najmä viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi.

Do krajského kola postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov Eniki beniki, ktoré sa uskutočnilo 1.5.2022 v Kultúrnom dome v Raslaviciach postúpili z regionálnych súťaží 5 detské folklórne kolektívvy –

DFS Raslavičanik, Raslavice – Raslavicka krucena a čardáš

DFS Sabiník, Sabinov – Večar je, večar je

DFS Podkovička, Stropkov – Varíme, špivame i tancujeme

DFS Letnička, Poprad – Ukuj mi kovaľu

DFS Batizovce – Zalec to vajíčko

Odborná porota

Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD. – predsedníčka poroty

Mgr. art., Ing. Slavomír Ondejka – člen poroty

Mgr. Stanislav Baláž, PhD. – člen poroty

Výsledky súťaže:

Zlaté pásmo s priamym postupom: DFS Letnička

Zlaté pásmo: DFS Raslavičanik

Strieborné pásmo: DFS Sabiník, DFS Podkovička, DFSk Batizovce

Toto podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, Prešovský samosprávny kraj a Národné osvetové centrum.