Eniki beniki 2022 – krajská postupová súťažná prehliadka

1.5.2022

Do krajského kola postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov Eniki beniki, ktoré sa uskutočnilo 1.5.2022 v Dome kultúry v Raslaviciach postúpilo z regionálnych súťaží 5 detských folklórnych kolektívov – Detský folklórny súbor Raslavičanik, Detský folklórny súbor Sabiník, Detský folklórny súbor Podkovička, Detský folklórny súbor Letnička a Detská folklórna skupina Batizovce.

Odborná porota v zložení Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka a Mgr. Stanislav Baláž, PhD. udelila dve zlaté a tri strieborné pásma.

Výsledky súťaže:

Zlaté pásmo s priamym postupom: DFS Letnička – Ukuj mi kovaľu

Zlaté pásmo: DFS Raslavičanik – Raslavicka krucena a čardáš

Strieborné pásmo: DFS Sabiník – Večar je večar je, DFS Podkovička – Varíme, špivame i tancujeme, DFSk Batizovce – Zalec to vajíčko

Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Národné osvetové centrum.