ODKAZY (teoreticko-praktický workshop) – Jozef Miko „Kopýtko“

20. mája
V piatok, 20. mája sa o 17:00 v telocvični ZŠ Vinbarg uskutočnil teoreticko-praktický workshop, zameraný na výučbu tanca podľa Jozefa Mika „Kopýtka“ z Poštárky. Lektorom bol Róbert Sabol z Tanečnej skupiny Bardfa.
📎 Workshop sa zameriaval na teoretické, technické, štýlové a výrazové zvládnutie daného typu tanca.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.