Šarišske muziki 2022

17. – 20.11.2022

17. – 20. novembra sa v priestoroch Floriho chaty uskutočnil 1. ročník hudobného tábora detských a mládežníckych ľudových hudieb. Spoluorganizátorom vzdelávacieho podujatia je Národné osvetové centrum. Do tábora sa prihlásili deti a mládež z okresov Bardejov, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Kežmarok a Poprad.

Počas štyroch dní sa účastníci tábora venovali herným štýlom z Raslavíc. Súčasťou podujatia bol sobotný koncert ĽH Žoltákovcov, moderovaný etnomuzikológom Michalom Nogom.

Cieľom tábora je zintenzívniť vedomosti o ľudovej hudbe, o pôvodných formách tradičného hudobného folklóru Slovenska. Zlepšiť herné zručnosti muzikantov, techniku hry, muzikálnosť a funkčné využitie nadobudnutých schopností v rámci improvizácie, rozšíriť repertoár s dôrazom na poznanie jeho regionálneho členenia a pôvodných hudobných nárečí.

Lektormi tábora boli Michal Noga a Ondrej Hlaváč (husle), Ján Tej (violová/husľová kontra), Michal Zelinka (kontrabas) a Jozef Žolták (cimbal).

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Národné osvetové centrum a Prešovský samosprávny kraj.