Cineama 32

10. máj 2024
Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove a Prešovský samosprávny kraj spolu s Národné osvetové centrum vyhlasujú regionálne kolo Cineama 32
32. ročník regionálneho kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby.

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby Cineama je najstaršou
a najprestížnejšou súťažou a zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku.
Súťaž nadviazala a pokračuje v tradícii celoštátnej súťaže, ktorá sa konala od začiatku 60.rokov minulého storočia spolu s českou súťažou. Pomenovanie Cineama a tento status nadobudla po roku 1993.

Prihlasovanie do súťaže je spustené od 1. marca do 22. apríla 2024 prostredníctvom webovej stránky: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie📌Viac informácií na tel. čísle: 0903251629 alebo na hos.psalata@gmail.com

Hlavný partner a odborný garant súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave.