Fotografia a film

Úsek fotografickej a filmovej tvorby sa zameriava na podporu umelcov prostredníctvom organizácie vzdelávacích podujatí, regionálnych a celoštátnych súťaží.

AMFO – postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby
CINEAMA – postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby

Našim cieľom je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie diel v oblasti fotografickej a filmovej tvorby. 

AMFO 2022 – vyhodnotenie súťaže, rozborový seminár a vernisáž výstavy

29.3.2022

Filmové večery – Ja, Olga Hepnarová

17. august 2021

Pyžamové kino

3. september 2021

Cineama 2021

3.-5. september 2021

Filmové večery – Komúna

27. júl 2021

Filmové večery – Cesta hrdinov SNP

13. júl 2021

Filmové večery – Juhaši, bačove, co po vas zostaňe

22. jún 2021

Filmové večery – Dotýkaní, Ďalšia a Příští zastávka

15. jún 2021

Regionálne kolo Cineama 2021

23. apríl 2021

AMFO 2021

2. apríl 2021

Filmové večery – Katka

24. októbra 2021

Filmové večery- Nech je svetlo

3. augusta 2021

Cineama

25. – 27. mája 2020

Celoštátne kolo amatérskej filmovej tvorby Cineama

Cineama 2020

27. marca 2020

Okresne kolo súťaže amatérskej filmovej tvorby

AMFO 2020

9. marca 2020

Okresna súťaž a výstava amatérskej fotografie

Výber z tvorby fotoskupiny Méta

5. augusta 2019

Vernisáž výstavy fotoklubu BARDFA

Prierez tvorbou

5. – 21. augusta 2019

Výstava fotografií Fotoklubu BARDFA

AMFO 2019

5. marca 2019

Okresná súťaž a výstav amatérskej fotografie

Seminár AMFO 2019

28. februára 2019

Seminár k výsledkom okresného kola súťaže AMFO 2019

AMFO 2018

10. apríla 2018

Okresná súťaž a výstava amatérskej fotografie

Cez objektív poliaka a Krosno a jeho ľudia

18. januára 2018

PAF 5.6

27. júla 2017

Vernisáž výstavy fotografií  Fotoklubu PAF 5,6

Asociácia fotografického umenia Zakarpatska- Užhorod

19. októbra 2016

Vernisáž výstavy Asociácie fotografického umenia Zakarpatska  -Užhorod-

Fotoklub BARDFA

18. januára 2016

Vernisáž výstavy FOTOKLUBU BARDFA

Výstava prác členov AMFO klubu

27. mája 2016

Vernisáž výstavy prác členov AMFO klubu Prešov

AMFO 2016

12. apríla 2016

Okresná súťaž a výstava amatérskej fotografie