AMFO 2022 – vyhodnotenie súťaže, rozborový seminár a vernisáž výstavy

29.3.2022

Do regionálneho kola AMFO sa tento rok prihlásilo 18 autorov s viac ako 120 fotografiami. AMFO je postupová súťaž, ktorú vyhlasuje Národné osvetové centrum z poverenia MK SR.

Odborná porota pristupovala k hodnoteniu maximálne zodpovedne a kriticky. Hodnotila výber témy, objavnosť, tvorivosť, zachytenie správneho okamihu, kompozíciu obrazu, prácu so svetlom, adekvátnosť použitia výrazových prostriedkov, význam a posolstvo fotografie alebo série fotografií, zrozumiteľnosť pre diváka, invenčnosť, tvorivosť a jedinečnosť záberov.

Udelila 15 ocenení a 9 čestných uznaní. Ocenené diela a tie, ktoré získali čestné uznanie postupujú do krajského kola.

Výsledky súťaže
I. veková skupina: autori do 15 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia:
Ocenenia: –
čestné uznania: Lucas Šándor – Portrét mojej sestry Noemi
B. kategória: farebná fotografia
Ocenenia: Lucas Šándor – Ľad v Maďarsku
čestné uznania: –

II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia:
Ocenenia: Karina Kaľatová – Osadné 1, Róbert Slota – Spolu
čestné uznania: Jakub Drugo – Pamäť I
B. kategória: farebná fotografia
Ocenenia: Róbert Slota – Aquacity
čestné uznania: Linda Nemcová – Kohút

III. veková skupina: autori nad 25 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia:
Ocenenia: Leonard Baňas – Kanál, Ladislav Lukáč – Dáma na námestí, Jozef Geffert – Línie 2, Ján Marhulík – Svetlo viery, Ladislav Lukáč – Miništranti
čestné uznania: Jozef Klimek – Prosba, Leonard Baňas – Ráno, Jozef Jurčák – Večer na Ružine, Ferdinand Hažlinský – Okno do histórie
B. kategória: farebná fotografia
Ocenenia: Ladislav Lukáč – Božie telo, Ladislav Lukáč – Vešanie prádla
čestné uznania: Ján Marhulík – Nádej pre život v údolí smrti

C. kategória (bez rozlíšenia veku): cykly a seriály:
Ocenenia: Jozef Geffert – Ľadové kresby, Ladislav Lukáč – Beh v daždi
čestné uznania: Ján Marhulík – 5 odtieňov nevinnosti
D. kategória (bez rozlíšenia veku): experiment:

Ocenenia: Jozef Geffert – Ľadové štruktúry, Ladislav Lukáč – Dynamika pohybu
čestné uznania: –

Odborná porota pracovala v zložení:
Predseda: Mgr. Jaroslav Ondo, PhD.
Členovia: Mgr. art. Zuzana Jakabová a MgA. Diana Kakara Dobrescu