Súvislosti zdravia

31. mája 2018

Diskusné fórum na tému: Zmeny (od júla 2018 z dôvodu zmeny zákonov dochádza k významným zmenám v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, hlavne čo sa týka pohotovostných služieb)