Súvislosti súčasnosti Bardejova

4. októbra 2018

Diskusné fórum na tému: „Ako spropagovať dejiny“.