Výtvarný salón 2018

21. februára 2018

Otvorenie okresnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby.