Výtvarný salón 2016

6. apríla 2016

Otvorenie okresnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby.