Vesmír očami detí 2022

3. marec 2022

Vesmír očami detí je celoslovenská výtvarná súťaž organizovaná každoročne v spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove, s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami.

Do súťaže sa zapojilo v 1. kategórii 20 žiakov zo 4 MŠ, v 2. kategórii 36 žiakov z 8 ZŠ, v 3. kategórii 26 žiakov zo 6 ZŠ, v 4. kategórii 22 žiakov z 3 ZUŠ, v 5. kategórii 13 žiakov z 3 ZUŠ v okrese Bardejov

VYHODNOTENIE REGIONÁLNEHO KOLA VO SVIDNÍKU

Odborná porota, ktorej predsedom bol Mgr. art. Tomáš Olijár a členmi Ing. arch. Pavel Mochnacký, Gabriela Madejová a Katarína Grúsová hodnotili 405 prác za okresy Svidník, Bardejov a Stropkov. Za náš okres postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Hurbanove, tieto práce:

  1. kategória:

Dorotka Kočišová s prácou „Zem vo vesmíre“, MŠ Komenského, Bardejov

Emka  Tipulová s prácou „Na červenej planéte“, MŠ Komenského, Bardejov

Dalibor Billý s prácou „Môj dom z vesmíru“, MŠ Hrabské

Marek Biľ s prácou „Noví obyvatelia zeme“, MŠ Hrabské

Lukáš Ilek s prácou „Kozmonaut“, MŠ Komenského, Bardejov

 

2. kategória:

Stella Čechová s prácou „ Zvieratká vo vesmíre“, Cirkevná spojená škola, Bardejov

Timea Vaňová s prácou „Vesmírne ZOO“, ZŠ Šiba

Zoe Marcinová s prácou „Ufónia škôlka“, ZŠ gen. L. Svobodu, Bardejov

Alexandra Kačmárová s prácou „Vesmírny pozorovateľ“, ZŠ gen. L. Svobodu, Bardejov

Janka Vojčíková s prácou „Kozmonaut vo vesmíre“, ZŠ Kurima

 

3. kategória:

Jana Žáková s prácou „Kovový vesmír“, ZŠ gen. L. Svobodu, Bardejov

Tomáš Červenický s prácou „Tiež chcem spoznať vesmír“, ZŠ gen. L. Svobodu, Bardejov

Jakub Hudák s prácou „Vesmír je krásny“, ZŠ gen. L. Svobodu, Bardejov

Natália Tvardzíková s prácou „Na planéte“, ZŠ B. Krpelca, Bardejov

Slavomíra A. Synott s prácou „Mimozemšťania“, ZŠ B. Krpelca, Bardejov

 

4. kategória:

Alica Ferencová s prácou „Preplnený vesmír“, Súkromná ZUŠ Pod Vinbargom, Bardejov

Oliver Frankovský s prácou „Vesmír“, Súkromná ZUŠ Pod Vinbargom, Bardejov

Tadeáš Dvorčák s prácou „Asteroid“, Súkromná ZUŠ Kesel, Bardejov

Daniel Kotulič s prácou „Pohľad astronauta“, Súkromná ZUŠ Pod Vinbargom, Bardejov

Karin Semaneková s prácou „Fialový vesmír“, ZUŠ Raslavice

 

5. kategória:

Erika Kaňuchová s prácou „Kozmonaut vo vesmíre“, ZUŠ Raslavice

Júlia Fertaľová s prácou „Vesmírny cyklus“, ZUŠ Raslavice

Karin Prokopovičová s prácou „Vesmírna hmlovina“, ZUŠ M. Vileca, Bardejov

Tirzah Anna Stancel s prácou „Vo vesmíre“, Súkromná ZUŠ Pod Vinbargom, Bardejov

Kamila Futášová s prácou „Záhradkár vo vesmíre“, Súkromná ZUŠ Pod Vinbargom, Bardejov