Vesmír očami detí 2021

26. apríl 2021

Vesmír očami detí je celoslovenská výtvarná súťaž organizovaná každoročne v spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove, s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami.

V roku 2021 sa z Bardejovského okresu do súťaže zapojilo spolu 31 žiakov, pričom porota práce ocenila 9 cenami: 5 v II. kategórií a 4 v III. kategórií.

 

Výsledky za rok 2021:

Kópia – VOD, Bardejov 2. kat.

Kópia – VOD, Bardejov 3. kat.

Propozície : Propozície-Vesmír-očami-detí-2021-reg_koloSKSPBJ