Sme digitál

18. október 2021

ĽUDOVÍT ŠEVČÍK

je dlhodobým členom klubu neprofesionálnych výtvarníkov BARDAV, ktorý pracuje pri Hornošarišskom osvetovom stredisku v Bardejove. Narodil sa a žije v Bardejove. Venuje sa umeleckej klasickej maľbe a kresleniu už 45 rokov. V poslednom období, asi 3 roky, sa venuje aj digitálnej tvorbe. Tvorí kreatívne, zaujímajú ho témy našej civilizácie a prírodných úkazov. Okrem digitálnej tvorby maľuje klasickou technikou, ktorá tiež pomáha k tvorbe digitálnych diel. Ľudo je pôvodne grafik, rastie s momentálnou digitálnou dobou, ktorá ho nesmierne zaujíma. Zaujíma sa aj o nové grafické trendy, ale ak sa človek zamyslí, tak momentálne všetci ľudia vlastnia aspoň mobilný telefón.

Preto SME DIGITÁL.