Viva il canto 2023

❌ZMENA❌
✅prihlasovanie do krajského kola súťaže Viva il canto sa predlžuje do ‼️ 30.6.2023 ‼️

📣Ohľadom dátumu uskutočnenia krajskej súťažnej prehliadky speváckych zborov vás budeme čo najskôr informovať.

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove, Prešovský samosprávny kraj a vyhlasovateľ súťaže a odborný garant Národné osvetové centrum v Bratislave vyhlasujú 6.ročník krajského kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov – Viva il canto 2023. 


Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umeleckoodborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti zborového spevu.


Súťaž je určená pre veľké spevácke zbory (miešané, mužské alebo ženské), komorné spevácke zbory alebo vokálne zoskupenia.


Súťaž nie je tematicky zameraná ani vymedzená.
Súťaž sa koná každé dva roky.


Do krajského kola súťaže je potrebné sa prihlásiť vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie


Propozície súťaže nájdete na stránke:  https://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2022/11/NOC-Viva-il-canto-2023-propozicie.pdf


Hlavný partner a odborný garant súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave.