Tvorčekovo

26. -30. júl

Tvorčekovo je 5-dňový detský umelecký tábor zameraný na tradičnú kultúru, výtvarne umenie a hudbu.

Náš tábor v skratke:

Hneď  prvý deň sme odštartovali divadelným workshopom vedeným Martinom Bašistom z Divadelnéhu súboru NA SKOK. Druhý deň si deti v tábore ukázali  a vyskúšali hru na rôzne/netradičné hudobné nástroje pod dozorom výrobcu hudobných ľudových hudobných nástrojov, interpretom, pedagógom a multiinštrumentalistom Michalom Smetankom. Tretí deň sa niesol v duchu návštevy Šarišského múzea, kde nám dovtedy nepoznané  porozprával Michal Jonov  a Kina Žriedlo, vďaka ktorému sme sa mohli preniesť do sveta rozprávok. Koncom týždňa opäť privítali návštevu deti, a to skúsenú lektorku z Košíc Mariannu Svoraňou. Vďaka nej, si deti mohli priblížiť folklór nášho regiónu, zatancovať, ale aj vyskúšať tradičný ľudový odev – kroj. Posledný deň Tvorčekova sa  už niesol v znamení radosti, ale aj emócií a objatí. Po odovzdaní diplomov a cien, za šikovnosť a nebojácnosť každého účastníka sme sa spolu rozlúčili s prísľubom, že sa ďalší rok uvidíme opäť.

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.