Leto Kaleido Voices

24.-28.7.2023
Leto Kaleido Voices je hudobný denný tábor pre deti vo veku 7 rokov (od ukončenia prvého ročníka ZŠ) až 14 rokov so zameraním na spev, ktoré:
– baví spievať kdekoľvek, kedykoľvek a s kýmkoľvek
– chcú zažiť pocity z ozajstného zborového spievania
– v budúcnosti by chceli chodiť na hodiny spevu, či by sa radi stali členmi speváckeho zboru
– hľadajú netradičný letný tábor s umeleckým vyžitím
Počas piatich dní ochutnáte radosť zo spoločnej tvorby hudobného diela.
Na vlastnej koži vyskúšate život ozajstného zborového speváka. Budete môcť spievať, koľko vám hrdlo ráči, zaspievate si moderné, ľudové aj sakrálne skladbičky s doprovom aj a capella.
Naučíte sa pred spievaním poriadne rozospievať, spievať viachlas a budete trénovať správne dýchanie.
Vyskúšate si prácu dirigenta, hudobný doprovod a nahrávanie.
Čaká na vás množstvo hudobných, rytmických a intonačných zábavných hier s akustikou, dynamikou a tempom.
Leto Kaleido Voices zakončíme vystúpením pre rodičov, na ktorom spoločne zaspievame nacvičené skladbičky.
Ako bonus sa naučíte pesničky na pripravovaný album zboru Kaleido Voices, ktorého sa môžete stať súčasťou!
Lektori/animátori:
Mgr. art. Milena Hrušovská
Lenka Sisák
Mgr. Ivana Švecová
Bc. Stanislav Geci
Kedy:
24.-28. Júl 2023
Každý deň 8.00-16.00 (zber detí už od 7.30)
Kde:
Hornošarišské osvetové stredisko
Rhodyho 6
085 01 Bardejov
Poplatok
30.00 € – školné na 5 dní.
25.00 € – strava na 5 dní (obedy, malé desiaty, pitný režim)
Prihláška a viac info: https://www.kaleido.sk/kaleido-voices/