Cyrilo – Metodské slávnosti

8. júl 2023

Ekumenické slávnosti vierozvestcov Sv. Cyrila s Metoda 


Dom Matice slovenskej v Bardejove a Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove Vás pozývajú na Cyrilo – Metodské slávnosti.


8. Júl 2023 o 17:00 hod. v Pravoslávnom chráme Pod Vinbargom v Bardejove.