Bardejovská heligónka 2023

9.9.2023

Dom Matice slovenskej v Bardejove, Matičný klub heligonkárov v Bardejove, Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove, Generálne riaditeľstvo Bardejovské Kúpele a.s., Obl. org. cestovného ruchu Šariš – Bardejov


Vás pozývajú na 15. ročník prehliadky v hre na heligónku – Bardejovská heligónka.


9.september 2023 o 14:00 hod. v Bardejovských Kúpeľoch na Kúpeľnej kolonáde.