Súvislosti súčasnosti Bardejova

7. novembra 2019

Diskusné fórum na tému: Umenie ako produkt.