Preventívne programy pre mládež

29. marca 2022

Dňa 29.3.2022 sme navštívili žiakov CZŠsMŠ sv. Faustíny v Dlhej Lúke, kde sme diskutovali na tému: Informačný chaos.

Je nevyhnutné vedieť pracovať s informáciami, triediť, čítať a spracovávať. Šikovní žiaci tvorivo prispievali do živej diskusie.

Ďakujeme CPPPaP Bardejov, sociálnej pedagogičke Mgr. Slávke Benkovej-Rybárovej za odbornú metodickú pomoc pri realizácií.

V prípade záujmu o preventívne programy na Vašej škole nás neváhajte kontaktovať na tribusova@hosbardejov.sk