Cyrilo-Metodské slávnosti

10. júla 2022

10.júla. 2022 sme si o 19:00 v Bazilike sv. Egídia v Bardejove pripomenuli velikánov sv. Cyrila a sv. Metoda.

„Sviatok sv. Cyrila a Metoda sa u nás stal slávnosťou. Uctievame si ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. Ich vplyv – dedičstvo otcov, ako zvykneme hovorievať – cítiť dodnes.“ – Kaščáková

V programe ekumenických  slávnosti vierozvestov sv. Cyrila a sv. Metoda v Bardejove vystúpili: Rímskokatolícky zbor pedagógov Collegium Cantorum pod vedením Mgr. Ivici Clementovej, Matičný spevokol Zborovčan pod vedením Mgr. Miroslava Micenka. Zazneli  slováProglasu , ktoré prednesie Mgr. Janetta Lišivková a v neposlednom rade vystúpila gospelová speváčka FlyAn – Mgr. Jana Tomko Ferenčíková.

Ďakujeme Okresnej rad Matice slovenskej v Bardejove  a Rímskokatolickej farnosti sv. Egídia  v Bardejove za spoluprácu  pri organizácií.