Chrámový koncert

15. september

Chrámový koncert predstavoval koncert usporiadaný  pri príležitosti 42. výročia vysviacky Otca Jozefa kardinála Tomka.

V Kostole povýšenia Svätého kríža v Bardejovských kúpeľoch vystúpilo vokálno-gospelové zoskupenie G.O.D.s z Prešova a bardejovská kapela Slnovrat.

Pri tejto príležitosti patrí vďaka aj otcovi Obšitníkovi, za to, že sme tento výnimočný deň mohli sláviť ako aj otcovi kardinálovi, že naše pozvanie prijal.