Bardejovská heligonka

28. augusta 2021

13. ročník v hre na heligonku.