Výtvarný salón 2017

14. marca 2017

Otvorenie okresnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby.