Výtvarne spektrum

27. marca 2020

Súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby.