Výtvarné spektrum 2022

4. máj 2022

Srdečne vám predstavujeme výsledky regionálneho kola postupovej súťaže a výstavu z dňa 4.apríla  neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2022. 

Do regionálneho kola, ktoré sa uskutočnilo 26.apríla sa prihlásilo 19 autorov so 64 dielami. Porota pracovala v zložení: Predsedom poroty bol Dr. Miroslav Capovčák a členmi Dr. Edita Vološčuková a Mgr.art. Jaroslav Drotár.

Na prehliadke výtvarných prác boli zastúpené viaceré výtvarné techniky, námety a rôzna originálna a  autentická kolekcia autorov diel. Úroveň každej kategórie bola vyrovnaná. Podľa toho porota hodnotila autorov cenou, čestným uznaním a účasťou na výstave.

 

Výsledky súťaže:

Diplom sa udeľuje za účasť na regionálnom kole:

 

Danielovi Kačmárovi

Anne Gunčagovej

Kataríne Kostárovej Gľuzovej

Lucii Karasovej

Márii Kostolníkovej

Matejovi Belunkovi

 

Diplom, cenu a postup na krajské kolo získavajú:

 

A.kategória – maľba

Ocenení:              Peter Granec – Surrealistický svet

Antónia Hanuščáková – Pod hladinou I. a Pod hladinou II.

Svetlana Steranková – Cestou z Roztokov, Zimná krajina a Spišský hrad

Čestné uznanie: Ludovít Ševčík – Stratené územie

Judita Kravcová – Prašná bašta

 

B.kategória – kresba a grafika

Čestné uznanie:  Marta Augustinská – Zídeme sa v chráme a Dary Zeme

Štefan Pillár – Objatie pri hudbe

 

C.kategória – priestorová tvorba

Ocenení:              Darina Marchevská – Keramická čajová súprava

 

D.kategória – insitná tvorba

Ocenení:               Anna Benová – Lekno, Rozkvitnuté leto a Kvety II.

Ján Šoltés – Venuša a Bardejov s anjelikom

Čestné uznanie:  Vlasta Droblenková – Jesenná krajina

 

E.kategória – digitálna tvorba

Ocenení:               Patrik Šalata – Niečo nové, niečo staré

 

Všetkým srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia na krajskom kole súťaže.