Výtvarné spektrum 2021

6. máj 2021

Postupová súťaž  neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum  sa organizuje každoročne a je určená mládeži od 15 rokov a dospelým.  Okresná súťaž sa uskutočnila v tomto roku v mesiaci máj. Porota, ktorá pracovala v zložení – PhDr. Ján Bartko, predseda poroty, PhDr. Edita Vološčuková a Mgr. Jaroslav Drotár,  konštatovala celkovú úroveň prác za vyrovnanú. Rozdiely boli skôr v individualite autorov v tom, aké námety si volili, s akým tvorivým zameraním sa práci oddávali a ako sa odvážili výtvarne experimentovať. Podľa toho porota aj autorov hodnotila – cenou alebo čestným uznaním. Súťaže sa zúčastnilo 13 autorov s 22 prácami. Ocenené práce postupujú na krajskú súťaž do Humenného.

Výsledky okresného kola súťaže Výtvarné spektrum 2021

Kategória B I.  kresba a grafika

Bianka Mačugová – Zázraky v oblakoch (kresba fixou)                              cena

Bianka Mačugová – Stratený astronaut (kresba)                                          cena

 Kategória A II. maľba

Lenka Rodaničová – Myšlienka, Štúdia portrétu    (olej na papieri)            cena

Andrea Ribovičová – Párty (akryl)                                                                            cena

Andrea Ribovičová – Na kávičke (akryl)                                                                 cena

Andrea Ribovičová – Pod lampou (akryl)                                                              cena

Svetlana Steranková – Sklenené zátišie I (akvarel)                                      cena

Svetlana Steranková – Sklenené zátišie II (akvarel)                                     cena

Svetlana Steranková – Sobotná kytica (akvarel)                                       cena

Antónia Hanuščáková – Kvet fantázie I. (enkaustika)                     čestné uznanie

Antónia Hanuščáková – Kvet fantázie II. (enkaustika)                     čestné uznanie

Ľudovít Ševčík – Svetlo na konci tunela (akryl)                               čestné uznanie

Mária Pochová – Pasúce sa ovce – Domaša (akryl)                               čestné uznanie

Ján Šoltés – Dobré ráno Bardejov (olej)                                                 čestné uznanie

 Kategória B II.  kresba a grafika

Marta Augustinská – Karneval (monotypia komb.technika)                        cena

Štefan Pillár – Modrá mačka (kresba)                                                               cena

Štefan Pillár –  Labyrint II ( kresba perom)                                        cena

Štefan Pillár –  Rýchly panák (kresba)                                                              cena

Peter Dia – Zem spieva (kresba)                                                                  čestné uznanie

 Kategória D III. insitná tvorba

Anna Benová – Kostolík v Ružomberku (olej)                                            cena

 Kategória E III.  digitálna tvorba

Peter Dia – I think (digitálna kresba)                                                         čestné uznanie

 Kategória F III. experiment

Mária Pochová – Bardejov (kombinovaná technika)                            čestné uznanie