Výtvarne spektrum 2019

10. apríla 2019

Otvorenie okresnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby.