Tvorivé dielničky pre rómskych žiakov

27.-29. september 2021

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove začalo organizovať od septembra t.r. tvorivé dielničky pre rómskych žiakov. Týchto tvorivých dielní sa už zúčastnili žiaci zo ZŠ vo Sveržove, z Malcova a zo ZŠ Zborov. Táto tvorivá činnosť s deťmi sa konala v Dielni ľudových remesiel pod vedením lektoriek. Deti si vyrobili stojany na perá, ceruzky alebo fixy, škatule z papierových tanierov, ktoré si potom zlepovali ozdobnými páskami, vyskúšali si techniku viazania uzlov, macramé, a vyrobili si veľmi pekné náramky na ruku. Deťom sa tiež páčilo maľovanie na sklo. Všetky vyhotovené veci si deti odniesli so sebou domov ako pamiatku na vlastnoručnú výrobu.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.