Tvorivé dielne pre seniorov

14. október 2021
HOS v Bardejove pripravilo 14. októbra.2021 v poobedňajších hodinách
Tvorivé dielne pre seniorov z Jednoty dôchodcov Slovenska v Bardejove. Pod vedením lektorky Moniky Dzivej si mohli vyskúšať výrobu spomienkových vencov a kytíc.