Ticho akvarelových tónov

7. júl 2021

Svetlana Steranková

Maľovaniu sa venuje od roku 2013, keď začala navštevovať  Základnú umeleckú školu Michala Vileca v Bardejove, ktorú navštevuje už osem rokov. Je členkou klubu Bardejovských výtvarníkov BARDAV a nemala žiadne ambície stať sa maliarkou. Bez očakávania a možno až nerozvážne či impulzívne, nepoznajúc skutočnú povahu svojho rozhodnutia,  vkročila do, pre ňu vtedy, celkom nepoznaného prostredia. Maľovanie pre ňu znamenalo predovšetkým prechod do iného sveta, trochu tajomného a trochu prikrytého romantickým závojom.

Z počiatočného zaujatia maľovaním, kreslením, objavovaním kompozičných vzťahov, farby…, jej funkcie a výpovednej hodnoty a po prvých celkom neumelých pokusoch  postupne hľadala vlastnú maliarsku formu. Vyskúšala  rôzne techniky, spôsoby… ale najpríťažlivejším umeleckým prostriedkom sa pre ňu stal akvarel. Postupne, časom, s naberaním skúseností, narastajúcim počtom akvarelových malieb, objavuje stále viac a viac krásu akvarelu. Delikátnosť akvarelu, jeho jemnosť, subtílnosť, svetelnosť, jeho výtvarné vlastnosti i výrazové možnosti si ju celkom získali. Oslnivú belosť papiera vníma ako jednu z podstatných farieb maľby. Postupne  prelamovala pečate jeho tajomstiev, zložitosti výberu štetca, alchýmie farieb, tajomstiev papiera, jeho savosti… postupne a pozvoľna  videla, ako sa mení jej maľba a ako sa začína na obraz a maľovanie pozerať z celkom odlišných súvislostí. Snaží sa o harmóniu, o súlad motívu, výtvarnej formy aj farebnosti. Možno aj preto mnohé jej obrazy zreteľne smerujú k monochrómii a celkovej striedmosti. Verí, že tak robí správne a v súlade s jej pocitmi a naturelom, ktorý máme každý svojrázny a odlišný…

Každoročne sa zúčastňuje spoločných výstav v rámci súťaže Výtvarné spektrum pod záštitou Národného osvetového centra, poplenérových výstav organizovaných Hornošarišským osvetovým strediskom a výstav Základnej umeleckej školy Michala Vileca, organizovaných rovnako v galérii Hornošarišského osvetového strediska. Okrem toho jej akvarelové maľby boli vystavené v Kyjeve, Bukurešti, Przemyszli a tiež rodisku známeho svetového umelca Rafaella Santi v Talianskom Urbine.