Strašidelný Halloween

28. október 2021

Strašidelný Halloween je výtvarná súťaž venovaná žiakom materských, základných a základných umeleckých škôl. Súťaž je určená jednotlivcom, podľa príslušných kategórií, pričom súťažné práce môžu byť spracované ľubovoľnou technikou v ľubovoľnom formáte.

Vyhodnotenie súťaže 3.11.2021

Miesto: Hornošarišské osvetové stredisko

Porota v zložení Ľudovít Ševčík, Marta Augustinska, Antónia Hanuščáková, Ing. Mária Pochová a Ing. Svetlana Steranková, ako aktívni členovia klubu neprofesionálnych výtvarníkov BARDAV, sa pri vyhodnocovaní sústredila najmä na kreativitu, samostatnosť, originalitu a farebnosť.

„Dnes sme nemaľovali, dnes sme boli porota. Bolo čo obdivovať a bolo náročné vybrať v piatich kategóriách práce na ocenenie. Vybrali sme… , ale pochvala patrí každej maľbe, každej práci. Rastú nám šikovní následovníci …“ zhodnotila porotkyňa a členka klubu neprofesionálnych výtvarníkov BARDAV Marta Augustínska.

Do súťaže Strašidelný Halloween sa zapojilo spolu 173 prác z 3 okresov ( Bardejov, Poprad, Košice ), z ktorých porota udelila v 5 kategóriach 3 miesta a cenu poroty.

Propozície: Poropozície Strašidelný halloween 2021

Výsledky súťaže :

I. kategória – strašidelný halloween

II. kategória – strašidelný halloween

III. kategória – strašidelný halloween

IV. kategória – strašidelný halloween

V. kategória- strašidelný halloween

špeciálna kategória – strašidelny halloween

zoznam víťazov Strašidelný Halloween

Všetkým zúčastneným ďakujeme, víťazom gratulujeme a želáme ešte veľa úspechov.