Prázdninové dielničky pre deti

13.-17. júla 2020

Prázdninové dielničky pre deti od 8 rokov v dielni ľudových remesiel HOS.